Om skulen

Vi driv etter montessoripedagogikken og er medlem i Norsk Montessoriforbund.

Vi tilbyr:
  • Ein spanande pedagogikk
  • Nye/nyrenoverte undervisningslokale
  • Gratis frukost og frukt kvar dag 
  • Gratis middag kvar torsdag
  • Stor gymsal med scene
  • Gratis skuleskyss 
  • Symjing for alle elevane frå 1.-7. klasse gjennom heile skuleåret

Vi tek ikkje skulepengar.

Søknadsfristen vår er 1. februar.

Elevtal

Skuleåret 2018/2019 har vi 62 elevar delt i tre grupper.

Opningstider

Skulefrukost: 07.30 - 08.15 (gratis for alle)

Skulen: 08.30 - 14.30 (undervisningstid)

SFO: 14.30 - 16.30 (pris for 10 timar per veke er 1380 kroner)

Dagsrytme

08.15 Vi opnar klasseromma med ein lærar til stades

08.30 Undervisninga startar og fyrste økta varer fram til 11.00

11.00 Felles måltid (kvar torsdag får elevane servert eit gratis varmt måltid i regi av FAU)

11.25 Aktivitetstid/utetid (65 minutt)

12.30 Undervisninga startar igjen og andre økta varer til 14.30

Skuleskyss

Elevar i Sykkylven kommune har rett på fri skuleskyss.

Besøk oss gjerne

Dersom du ynskjer å vite meir om skulen må du gjerne ta kontakt med rektor eller styreleiar. Alle er velkomne til å kome på besøk, og foreldre og born kan ha "prøvedagar" på skulen. Ta kontakt med rektor for å gjere ein avtale.


Kontakt

Rektor Kristin Grebstad: 915 22 451 / 70 25 01 16
SFO: 412 33 039
Lærarrom: 412 33 049

Adresse
Vallavegen 241
6220 Straumgjerde

Velledalen Montessoriskule AS


Tilsette

Kristin Grebstad (rektor) 
Hanne Haram
Kari Hjorthol
Monica Hole Bjørneseth
Sølvi Kristin Goksøyr
Marit Bratli
Gry Skogvold
Eldbjørg Ebbesvik
Tone Lind (SFO-leiar)
Kjartan Grebstad
Silje Hausvik
Sissel K. Hauge ( permisjon )
Ingvill Ø. Tandstad
Anette Lade
Tonje Welle
Gry Olafsen
Una Meldrum
Susanne L Hole
Majlene Melendez
Sylvi Bjørneseth

Styret i Velledalen Montessoriskule AS (2018/2019)

Jon Hjortdal, leiar
Petter Velle
Sivert Urke
Marianne Strømme
Jostein Berge

Vara:
Vibeke Evensen
Mette Ulvestad
Tommy Rasmussen

Kontakt styret på styret@velledalenmontessoriskule.no eller styreleiar Jon Hjortdal på mob. 907 79 445.