Om skulen

Vi driv etter montessoripedagogikken og er medlem i Norsk Montessoriforbund.

Vi tilbyr:
  • Ein spanande pedagogikk
  • Godkjende undervisningslokale
  • Gratis frukost og frukt kvar dag 
  • Gratis middag kvar torsdag
  • Stor gymsal med scene
  • Gratis skuleskyss 
  • Symjing for alle elevane frå 1.-7. klasse gjennom heile skuleåret

Vi tek ikkje skulepengar.

Søknadsfristen vår er 1. desember

Elevtal

Skuleåret 2022/2023 har vi 78 elevar.

Opningstider

Skulefrukost: 07.30 - 08.15 (gratis for alle) 

Skulen: 08.30 - 14.30 (undervisningstid)

SFO /AKS: 14.30 - 16.30 (pris for 10 timar per veke er 1380 kroner)

Dagsrytme

08.00 Vi opnar klasseromma med ein vaksen til stades

08.30 Undervisninga startar og fyrste økta varer fram til 11.00

11.00 Felles måltid 3 dagar i veka

11.25 Aktivitetstid/utetid (65 minutt)

12.30 Undervisninga startar igjen og andre økta varer til 14.30

Skuleskyss

Elevar i Sykkylven kommune har rett på fri skuleskyss.

Besøk oss gjerne

Dersom du ynskjer å vite meir om skulen må du gjerne ta kontakt med rektor eller styreleiar. Alle er velkomne til å kome på besøk, og foreldre og born kan ha "prøvedagar" på skulen. Ta kontakt med rektor for å gjere ein avtale.


Kontakt

Rektor Kristin Grebstad: 915 22 451 
SFO: 47782864
Lærarrom: 70250116

Adresse
Vallavegen 241
6220 Straumgjerde

Velledalen Montessoriskule AS


Tilsette

Kristin Grebstad (rektor) 
Hanne Haram
Marit Helen Stave
Monica Hole Bjørneseth
Sølvi Kristin Goksøyr
Mari Gjørva
Tone Lind (AKS-leiar)
Kjartan Grebstad
Silje Hausvik
Tove M Ramstad
Sissel K. Hauge
Ingvill Ø. Tandstad
Tonje Welle
Gry Olafsen
Kristine Svenning
Sylvi Bjørneseth
Stine M Aarhuus
Monica Breivik Orre
Cecilie Naustenget
Elisabeth Sjøli
Veronika Andahl

Styret i Velledalen Montessoriskule AS (2022/2023)

Jon Hjortdal, leiar
Petter Velle
Ane Drabløs Denton
Vibeke Evensen
Jostein Berge

Vara:
Sigrun L.Tynes
Hanne Ulset
Tommy Rasmussen

Kontakt styret på styret@velledalenmontessoriskule.no eller styreleiar Jon Hjortdal på mob. 907 79 445.