Om skulen

Vi driv etter montessoripedagogikken og er medlem i Norsk Montessoriforbund.

Vi tilbyr:

Søknadsfristen vår er 1. desember

Vi tek ikkje skulepengar.

Elevtal

Skuleåret 2023/2024 har vi 73 elevar.

Opningstider

Skulefrukost: 07.30 - 08.15 (gratis for alle) 

Skulen: 08.30 - 14.30 (undervisningstid)

SFO /AKS: 14.30 - 16.30 (pris for 10 timar per veke er 1380 kroner)

Dagsrytme

08.00 Vi opnar klasseromma med ein vaksen til stades

08.30 Undervisninga startar og fyrste økta varer fram til 11.00

11.00 Felles måltid 3 dagar i veka

11.25 Aktivitetstid/utetid (65 minutt)

12.30 Undervisninga startar igjen og andre økta varer til 14.30

Skuleskyss

Elevar i Sykkylven kommune har rett på fri skuleskyss.

Besøk oss gjerne

Dersom du ynskjer å vite meir om skulen må du gjerne ta kontakt med rektor eller styreleiar. Alle er velkomne til å kome på besøk, og foreldre og born kan ha "prøvedagar" på skulen. Ta kontakt med rektor for å gjere ein avtale.

Kontakt

Rektor Kristin Grebstad: 915 22 451 

SFO: 47782864

Lærarrom: 70250116

Epost: rektor@velledalenmontessoriskule.no

Adresse

Vallavegen 241

6220 Straumgjerde

Tilsette

Kristin Grebstad (rektor) 

Hanne Haram

Marit Helen Stave

Monica Hole Bjørneseth

Sølvi Kristin Goksøyr

Mari Gjørva

Tone Lind (AKS-leiar)

Kjartan Grebstad

Silje Hausvik

Tove M Ramstad

Sissel K. Hauge

Ingvill Ø. Tandstad

Tonje Welle

Gry Olafsen

Kristine Svenning

Sylvi Bjørneseth

Stine M Aarhuus

Monica Breivik Orre

Cecilie Naustenget

Elisabeth Sjøli

Veronika Andahl

Styret i Velledalen Montessoriskule AS (2023/2024)

Jon Hjortdal, leiar

Petter Velle

Ane Drabløs Denton

Jostein Berge

Kurt  Idar Sølvik

Vara:

Sigrun L. Tynes

Tommy Rasmussen

Vibeke Evensen

Kontakt styret på styret@velledalenmontessoriskule.no eller styreleiar Jon Hjortdal på mob. 907 79 445.