Ledige stillingar frå 01.08.2024

Velledalen Montessoriskule treng fleire dyktige medarbeidarar neste skuleår. Vi er ein privat skule i Sykkylven kommune og skuleåret 2024-2025 vil vi ha 75 elevar frå 1-7.klasse.

Vi har frå 01.08.2024 - 31.07.2025 ledig inntil 2 100% stillingar som vernepleier/sjukepleier/miljøterapaut. Noko av dette kan verte fast stilling frå 01.08.2025.

Vi søkjer deg som er;

- raus, positiv og omsorgsfull

- løysingsorientert og fleksibel

- fagleg dyktig

- arbeidsom og sjølvstendig

- god til å sjå det beste i kvar einskild elev

Vi tilbyr deg;

- spennande og varierte arbeidsoppgåver i eit positivt og inkluderande arbeidsmiljø

- medlemskap i Statens Pensjonskasse

Menn vert oppmoda om å søkje.

Aktuelle personar vert kalla inn til samtale.

Søknadsfrist er 23.06.24

Spørsmål? Ta kontakt med Kristin på 91522451

Søknad sender du til rektor@velledalenmontessoriskule.no eller Velledalen Montessoriskule, Vallavegen 241,6220 Straumgjerde

Foto: Thor Erik Overå