Sider under revisjon‎ > ‎Gruppe 2‎ > ‎

Det spirar å gror!

lagt inn 2. mai 2013, 05:01 av Ukjent bruker   [ oppdatert 3. mai 2013, 03:35 av Admin Administrator ]


Elevane sår frø å jobbar med å kultivere fram plantar i naturfagsprosjektet "Matvekstar 2013". Her får elevane lære om kva plantar som er etande og korleis ein skal dyrke dei fram, dei får også i oppgåve å skrive faktaopplysningar om plantane, berekne gjødsling og mengd med vatning. 
Kvar plante vert nøye fulgt opp og det vert metodisk måla veksthastigheit, som plottast inn i vekstkurver og diagram etterkvart. 
Elevane må også loggføre inn i eige skjema, korleis kultiveringa har blitt utførd veke for veke.Comments