FAU


Dette her er sida til FAU, her vil FAU ha moglegheit til å logge inn i FAU-mappa og til å opprette, laste opp å lagre filer, evt møtereferat m.m.

FAU skuleåret 2016- 2017:
Leiar FAU : Marianne Strømme
Nestleiar: Nicole Regenbrecht
1.klasse : Bernt Are Lervåg. Vara: Camilla Urke
2.klasse : Marte Strømme. Vara: Asgerd Godøy
3.klasse : Majlene Melendez. Vara: Torje Bjørneseth
4.klasse : Marianne Strømme. Vara: Thomas Sørdalen
5.klasse : Bente Hide. Vara : Majlene Melendez
6.klasse: Nicole Regenbrecht. Vara: Asgeir Rausand
7.klasse : Karstein Jensen. Vara : Linda Karlsen

FAU skuleåret 2015- 2016:
Anne Marte Skotheim, leiar
Ole Jørgen Tandstad, nestleiar
Ragna Drabløs
Annika Bueide
Arnhild L.Velle
Britt Janne Aune

FAU skuleåret 2014- 2015:
Anne Britt Hammer, leiar
Majlene Melendez, nestleiar
Harald Bakken
Hans O Holmberg
Karstein Jensen
Trond Mathisen