Aktivitetleiarar og aktivtetsgrupper 2013/14


Denne oversikta gjeld for aktivitet i gymsalen knytt opp mot aktivitetstimen midt på skuledagen, oversikta her gjeld for måndagar og fredagar kt over Aktivitetsleiiarar og aktivitet


Veke

Aktivitetsleiarar Gr. A


Ann Kedy

Malin

Ildri

Aktivitetsleiarar

Gr. B


Jeanett

Ceres

Emily

Oda

Aktivitetsleiarar Gr. C


Sofie

Lise

Sigrid

Aktivitetsleiarar Gr. D


Lars

Jens

Sandra

Fredagar

Måndagar

Fredagar

Måndagar

7

Gr.1Gr.2

9

Gr.1Gr. 3

10

Gr. 2Gr 3.

11

Gr. 2Gr.1

12

Gr. 3Gr.1

14

Gr. 1Gr . 2

15

Gr. 2Gr. 3

16

Gr. 3Gr. 1

17

Gr. 1Gr. 2

18

Gr. 1Gr. 3

19

Gr.  2Gr. 3

20

Gr. 2Gr. 1

21

Gr. 3Gr. 1

22

Gr. 3Gr. 2

23

Gr. 1Gr. 2

24

Gr. 1Gr. 3

Comments