Montessorimateriell

På denne sida finn dykk Montessorimateriell for bruk i undervisning.

Klikk på lenka "Logg inn materielldatabase" til høgre her for tilgong til ein database med materiell.


Det å kunne dele og samarbeide om materiell er viktig for lærarar i ein travel skulekvardag.

Vi på Velledalen Montessoriskule vil slå eit slag for dette samarbeidet ved å opprette ein database for materiell.

Databasen er delt inn i nynorsk og bokmål.

Alle som vil bidra til databasen, kan få ein brukarkonto til databasen kostnadsfritt.
Denne databasen er eit idealistisk dugnadsprosjekt for skular og bornehagar som driv etter Montessoripedagogikken.

Send ein e-post for å få ein konto.


Når dykk har logga dykk inn på databasen, klikk på ("legg til i disk")/ "åpne i disk" øverst til høgre (under innlogginsnamnet dykkar) for å få tilgong til funksjonane dykk treng.
Viss dykk ikkje finn mappene, klikk på "delt med meg" i menyen til venstre, etter dykk har klikka "opne i disk".

Har du problem?  Klikk på lenka.

Comments