Nyheiter‎ > ‎

Montessoripedagog på Sunnmøre?

lagt inn 16. feb. 2015, 13:36 av Kristin Grebstad

100 % undervisningsstilling ledig frå 01.08.15

Det kan også verte andre ledige stillingar.

Søknadsfrist 27.03.2015

 

Velledalen Montessoriskule AS ligg i Sykkylven kommune  og vart starta opp i august 2012. Vi held til i gode lokaler og har flott gymsal og symjehall. Vi er med i Den naturlige skolesekken med fokus på økologisk mat / jakt og vi er med på den nasjonale satsinga « Vurdering for læring».

Vi har  i dag 40 elevar og 10 tilsette. Elevtalet er stigande.

Frå 01.08 har vi ledig 100 %  fast undervisningsstilling.

Vi er ute etter deg som er utdanna lærar og som har tatt montessoriutdanning. Det kan også vere aktuelt å tilsette ein lærar som er villig til å starte på montessoriutdanning i løpet av to år. Utdanninga vert betalt av skulen.

 

Vi legg vekt på erfaring og personlege eigenskapar.

Vi har gode lønnsvilkår og kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Menn vert oppmoda om å søkje.

Aktuelle kandidatar vert kalla inn til intervju.

Alle tilsette er medlemmar i Statens pensjonskasse.

 

Det kan i tillegg verte andre ledige stillingar frå 01.08 både som montessoripedagog og som assistentar.

For meir opplysningar ta kontakt med rektor på mob.91522451 / 70250116.

Epost: rektor@velledalenmontessoriskule.no

 

Søknaden skal sendast til

Velledalen Montessoriskule AS

Vallavegen 241

6220 Straumgjerde

eller på epost : www.rektor@velledalenmontessoriskule.no

 

Søknadsfrist er 27.03.2015

Comments