Nyheiter‎ > ‎

Montessoripedagogar

lagt inn 26. feb. 2015, 01:51 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 1. mars 2015, 15:12 ]

2 undervisningsstillingar ledig frå 01.08.15

100 % stilling, fast

Inntil 100 % stilling, mellombels

Begge er ledig frå 01.08.15

Søknadsfrist 27.03.2015

 

Velledalen Montessoriskule AS ligg i Sykkylven kommune  og vart starta opp i august 2012. Vi held til i gode lokaler og har flott gymsal og symjehall. Vi er med i Den naturlige skolesekken med fokus på økologisk mat / jakt og vi er med på den nasjonale satsinga « Vurdering for læring».

Neste skuleår ser vi ut til å bli 44 elevar og 10 tilsette. 

Vi er ute etter deg som er utdanna lærar og som har tatt montessoriutdanning. Det kan også vere aktuelt å tilsette allmennlærar som er villig til å starte på montessoriutdanning . Utdanninga vert betalt av skulen.

 Vi legg vekt på erfaring og personlege eigenskapar.

Vi har gode lønnsvilkår og kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Menn vert oppmoda om å søkje.

Aktuelle kandidatar vert kalla inn til intervju.

Alle tilsette er medlemmar i Statens pensjonskasse.

 

For meir opplysningar ta kontakt med rektor på mob.91522451 / 70250116.

Epost: rektor@velledalenmontessoriskule.no

 

Søknaden skal sendast til

Velledalen Montessoriskule AS

Vallavegen 241

6220 Straumgjerde

eller på epost : www.rektor@velledalenmontessoriskule.no

 

Søknadsfrist er 27.03.2015

Comments