Nyheiter‎ > ‎

Ledig stilling

lagt inn 15. mars 2016, 04:21 av Kristin Grebstad

Inntil 100 % fast undervisningsstilling ledig frå 01.08.16

Søknadsfrist 31.03.2016

 

Velledalen Montessoriskule AS ligg i Sykkylven kommune  og vart starta opp i august 2012. Vi held til i gode lokaler og har flott gymsal og symjehall. Vi er med i Den naturlige skolesekken med fokus på økologisk mat / jakt og vi er med på den nasjonale satsinga « Vurdering for læring».

Vi har  i dag 48 elevar og 12 tilsette. Elevtalet er stigande.

Frå 01.08 har vi ledig inntil 100 %  fast undervisningsstilling.

Vi er ute etter deg som er utdanna lærar og som har tatt montessoriutdanning. Det kan også vere aktuelt å tilsette ein lærar som er villig til å starte på montessoriutdanning i løpet av to år. Utdanninga vert betalt av skulen.

 

Vi legg vekt på erfaring og personlege eigenskapar.

Vi har gode lønnsvilkår og kan hjelpe til med å skaffe bustad.

Menn vert oppmoda om å søkje.

Aktuelle kandidatar vert kalla inn til intervju.

Alle tilsette er medlemmar i Statens pensjonskasse.

 

For fleire opplysningar ta kontakt med rektor på mob.91522451

Epost: rektor@velledalenmontessoriskule.no

 

Søknaden skal sendast til

Velledalen Montessoriskule AS

Vallavegen 241

6220 Straumgjerde

eller på epost : www.rektor@velledalenmontessoriskule.no

 

Søknadsfrist er 31.03.2016

 

Comments