Nyheiter‎ > ‎

Ledige stillingar

lagt inn 1. juni 2022, 01:26 av Kristin Grebstad

Velledalen Montessoriskule er ein privat skule frå 1.- 7. klasse i Sykkylven kommune og vil frå hausten ha 75 elevar.
Vi har no ledig vikariat som pedagogar i perioden 010822- 310723 og vi treng inntil 150 % stilling.
Vi søkjer deg som er grunnskulelærar med montessoriutdanning. Om vi ikkje får søkjarar med desse kvalifikasjonane er det aktuelt å tilsette grunnskulelærarar.
Du som søkjer er
• Raus, omsorgsfull og positiv
• Løysingsorientert og fleksibel
• Arbeidsom og sjølvstendig
• Motivert
• Flink til å sjå det beste i kvar einskild elev
• God til byggje gode relasjonar, både med born og vaksne.
Vi tilbyr
- Eit engasjert og inkluderande arbeidsmiljø
- Løn og arbeidstid etter tariff
- Medlemskap i SPK
Menn vert oppmoda om å søkje.
Aktuelle personar vert kalla inn til samtale.
Søknadsfrist: 09.06.22
For spørsmål kontakt rektor Kristin Grebstad på 91522451
Søknad med cv sender du til
rektor@velledalenmontessoriskule.no eller
Velledalen Montessoriskule,
Vallavegen 241,
6220 Straumgjerde
Comments