Nyheiter‎ > ‎

Ledige stillingar

lagt inn 16. nov. 2016, 04:00 av Kristin Grebstad


Velledalen Montessoriskule er ein privat grunnskule for 1. – 7. trinn i Sykkylven kommune. Skulen er driven etter dei pedagogiske prinsippa til Maria Montessori, og har eigen læreplan. Skulen har tariffavtale og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Vi har ledig fast stilling som lærar i inntil 100  % frå 1. januar. 
Vi har også ledig fast stilling som assistent i inntil 100 % frå 1. januar . Her kan det også verte ledige andre stillingsprosentar ved interne endringar i personalet. Det kan også vere aktuelt å dele stilling mellom to personar.

Vi søkjer lærarar med godkjend allmennlærarutdanning med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk . Dersom vi ikkje får søkjarar med godkjend utdanning, blir andre søkjarar vurderte. 

Vi har også behov for tilkallingsvikarar.

Søknadsfrist: snarast og seinast 30. november.

Send søknad med CV til rektor@velledalenmontessoriskule.no
Ta kontakt med rektor, Kristin Grebstad for nærare opplysningar om stillinga, 91522451


Comments