Nyheiter‎ > ‎

Ledige stillingar

lagt inn 1. des. 2015, 15:08 av Kristin Grebstad

Inntil 100 % undervisningsstilling ledig frå 01.01.16, vikariat.

Inntil 100% stilling som miljøarbeider ledig frå 01.01.16

Det kan også verte andre ledige assistentstillingar, deltid, frå 01.01.16

Velledalen Montessoriskule AS ligg i Sykkylven kommune  og vart starta opp i august 2012. Vi held til i gode lokaler og har flott gymsal og symjehall som vi brukar. Vi er med i Den naturlige skolesekken med fokus på økologisk mat / jakt og vi er med på den nasjonale satsinga « Vurdering for læring».

Vi har  i dag 45 elevar og 12 tilsette. Elevtalet er stigande.

 

Frå 01.01.16 har vi ledig ;

Vikariat  inntil 100 %  undervisningsstilling fram til 31.07.16. Stillinga kan verte gjort om til fast stilling frå hausten 2016.  Vi søkjer deg som er allmennlærar.

Inntil 100 %  fast stilling som miljøarbeider. Vi søkjer etter deg som har utdanning som vernepleiar, barnevernspedagog og liknande.

 

Vi legg vekt på erfaring og personlege eigenskapar.

Menn vert oppmoda om å søkje.

Aktuelle kandidatar vert kalla inn til intervju.

Alle tilsette er medlemmar i Statens pensjonskasse.

 

Det kan i tillegg verte andre ledige stillingar frå 01.01.16 som assistentar.

For meir opplysningar ta kontakt med rektor på mob.91522451.

Epost: rektor@velledalenmontessoriskule.no

 

Søknaden skal sendast til

Velledalen Montessoriskule AS

Vallavegen 241

6220 Straumgjerde

eller på epost : www.rektor@velledalenmontessoriskule.no

 

Søknadsfrist er 09.12.2015

 

 

 

Comments