Nyheiter‎ > ‎

Kunstkafè 7.mars

lagt inn 11. feb. 2015, 00:30 av Kristin Grebstad

Vi arrangerar Kunstkafè laurdag 7.mars på grendahuset. Der vert det sal av elevprodukt og i år er keramikk tema. Det vert tombola, sal av kaker /kaffi og sal av keramikkprodukt av kunstnarar. FAU treng hjelp av alle foreldra til dette arrangementet, og det kjem ut liste med arbeidsoppgåver. Alle familiar skal levere 10 tombolagevinstar til dette, og FAU er på jakt etter gevinstar til basarbøker som skal gå rundt i dalen på førehand. Dersom nokon har eller veit om produkt som kan nyttast til dette kan dei ta kontakt med Anne Britt Hammer på 97197002.
Comments