Nyheiter‎ > ‎

Generalforsamling

lagt inn 11. mai 2016, 13:35 av Admin Administrator   [ oppdatert 12. mai 2016, 10:57 ]

Aksjeeigarar i  VELLEDALEN MONTESSORISKULE A/S  vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling 25.05.2016.

Tidspunkt: Kl 20.00.

Møtestad:  Velledalen grendahus, kjøkkensal. 

SAKLISTE:

 

1.     Opning av møte ved styreleiar Jon Hjortdal, og registrering av møtande aksjonærar.

       2.      Val av møteleiar og protokollunderskrivarar.

       3.      Godkjenning av innkalling.

       4.      Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding for 2015 ved styreleiar

      5.      Godtgjering til styret

      6.     Godtgjering til revisor

       7.      Val av styre.

     

                                        

     Aksjeeigarar kan la seg representere ved skriftleg fullmakt. 

 

                                                        Med venleg helsing

                                        styret i Velledalen Montessoriskule AS

                                                      Jon Hjortdal

                                                    Styreleiar

Ċ
Admin Administrator,
11. mai 2016, 13:35
Ċ
Admin Administrator,
12. mai 2016, 10:55
Ċ
Admin Administrator,
11. mai 2016, 13:35
Ċ
Admin Administrator,
12. mai 2016, 10:56
Comments