Nyheiter‎ > ‎

Generalforsamling Velledalen Montessoriskule AS

lagt inn 19. mai 2021, 07:19 av Admin Administrator

Aksjeeigarar i VELLEDALEN MONTESSORISKULE A/S vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling onsdag 26.05.2021.

Tidspunkt: Kl 19.00.

Møtestad: Velledalen grendahus, kjøkkensal

Papir til generalforsamlinga er lagt ut på Nærbutikken Velledalen eller du kan få dei ved å ta kontakt med rektor på 91522451 eller rektor@velledalenmontessoriskule.no


SAKLISTE:

1.     Opning av møte ved styreleiar Jon Hjortdal, og registrering av møtande aksjonærar.

       2.      Val av møteleiar og protokollunderskrivarar.

       3.      Godkjenning av innkalling.

       4.      Orientering om drifta 2020

       5.      Godkjenning av årsrekneskap 2020

      6.      Godtgjering til styret

      7.     Godtgjering til revisor

      8.      Val av styre.

     

                                        

Aksjeeigarar kan la seg representere ved skriftleg fullmakt.

 

Styret i Velledalen Montessoriskule AS

Jon Hjortdal

Comments