Nyheiter‎ > ‎

Generalforsamling Velledalen Montessoriskule AS

lagt inn 30. apr. 2019, 05:05 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 30. apr. 2019, 05:41 ]

Aksjeeigarar i  VELLEDALEN MONTESSORISKULE A/S vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling 23.05.2019.

Tidspunkt: Kl 19.00.

Møtestad:  Velledalen grendahus, kjøkkensal. 

SAKLISTE:

1.     Opning av møte ved styreleiar Jon Hjortdal, og registrering av møtande aksjonærar

2.      Val av møteleiar og protokollunderskrivarar

3.      Godkjenning av innkalling

4.      Orientering om drifta

4.      Godkjenning av årsrekneskap  for 2018 

5.      Godtgjering til styret

6.     Godtgjering til revisor

7.      Val av styre

     

                                        

Aksjeeigarar kan la seg representere ved skriftleg fullmakt. 


Med venleg helsing styret i Velledalen Montessoriskule AS

Jon Hjortdal
Styreleiar

                                        


Comments