Nyheiter‎ > ‎

Generalforsamling 28.05.20

lagt inn 19. mai 2020, 05:39 av Kristin Grebstad


Aksjeeigarar i VELLEDALEN MONTESSORISKULE A/S vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling torsdag 28.05.2020.

Tidspunkt: Kl 19.00.

Møtestad: Velledalen grendahus, møterom


1. Opning av møte ved styreleiar og registrering av møtande aksjonærar

2. Val av møteleiar og protokollunderskrivarar

3. Godkjenning av innkalling

4. Orientering om drifta 2019

4. Godkjenning av årsrekneskap for 2019

5. Godtgjering til styret

6. Godtgjering til revisor

7. Val av styre

Comments