Nyheiter‎ > ‎

Generalforsamling 23.mai 2022

lagt inn 15. mai 2022, 09:56 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 15. mai 2022, 10:03 ]

Aksjeeigarar i  VELLEDALEN MONTESSORISKULE A/S vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling måndag 23.05.2022

Tidspunkt: Kl 19.00.

Møtestad:  Velledalen grendahus, kjøkkensal 

Sakspapira til genralforsamlinga er lagt ut på Nærbutikken Velledalen eller du kan få dei ved å kontakte rektor på mob.91522451 eller epost rektor@velledalenmontessoriskule.no

SAKLISTE:

     1.     Opning av møte ved styreleiar Jon Hjortdal, og registrering av møtande aksjonærar.

       2.      Val av møteleiar og protokollunderskrivarar.

       3.      Godkjenning av innkalling.

       4.      Orientering om drifta 2021

       5.      Godkjenning av årsrekneskap 2021

      6.      Godtgjering til styret

      7.     Godtgjering til revisor

      8.      Val av styre.

     

                                        

Aksjeeigarar kan la seg representere ved skriftleg fullmakt.

 

Styret i Velledalen Montessoriskule AS

Jon Hjortdal

Styreleiar

 

 

Comments