Nyheiter‎ > ‎

Generalforsamling 22.mai kl.19.00

lagt inn 20. mai 2018, 12:54 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 12. aug. 2018, 14:20 av Styreleiar Velledalen Montessoriskule ]

Aksjeeigarar i  VELLEDALEN MONTESSORISKULE A/S vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling 22.05.2018.

Tidspunkt: Kl 19.00.

Møtestad:  Velledalen grendahus, kjøkkensal. 

SAKLISTE:

1.     Opning av møte ved styreleiar Jon Hjortdal, og registrering av møtande aksjonærar

2.      Val av møteleiar og protokollunderskrivarar

3.      Godkjenning av innkalling

4.      Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding for 2017 ved styreleiar

5.      Godtgjering til styret

6.     Godtgjering til revisor

7.      Val av styre

     

                                        

Aksjeeigarar kan la seg representere ved skriftleg fullmakt. 


Med venleg helsing styret i Velledalen Montessoriskule AS

Jon Hjortdal
Styreleiar

Ċ
Kristin Grebstad,
20. mai 2018, 12:54
Ċ
Kristin Grebstad,
20. mai 2018, 12:54
Comments