Nyheiter


Generalforsamling Velledalen Montessoriskule AS

lagt inn 19. mai 2021, 07:19 av Admin Administrator


Aksjeeigarar i VELLEDALEN MONTESSORISKULE A/S vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling onsdag 26.05.2021.

Tidspunkt: Kl 19.00.

Møtestad: Velledalen grendahus, kjøkkensal

Papir til generalforsamlinga er lagt ut på Nærbutikken Velledalen eller du kan få dei ved å ta kontakt med rektor på 91522451 eller rektor@velledalenmontessoriskule.no


SAKLISTE:

1.     Opning av møte ved styreleiar Jon Hjortdal, og registrering av møtande aksjonærar.

       2.      Val av møteleiar og protokollunderskrivarar.

       3.      Godkjenning av innkalling.

       4.      Orientering om drifta 2020

       5.      Godkjenning av årsrekneskap 2020

      6.      Godtgjering til styret

      7.     Godtgjering til revisor

      8.      Val av styre.

     

                                        

Aksjeeigarar kan la seg representere ved skriftleg fullmakt.

 

Styret i Velledalen Montessoriskule AS

Jon Hjortdal

Ledige stillingar hausten 2021

lagt inn 6. apr. 2021, 23:33 av Admin Administrator


logo

Velledalen Montessoriskule er ein privatskule med elevar frå 1.- 7. klasse i Sykkylven kommune, som starta opp i 2012. Frå august 2021 vil vi ha 68 elevar.

-          Vi har no ledig inntil 80 % stilling som pedagog i perioden 01.08.21 – 31.07.22.

Vi søkjer deg som er grunnskulelærar med utdanning i spesialpedagogikk.

-          Vi har også ledig inntil 60 % stilling som barne og ungdomsarbeider / assistent  i perioden 01.08.21 – 31.07.22. Her kan stillingsprosenten verte auka opp ved interne endringar. Her ynskjer vi deg med utdanning som barne og ungdomsarbeidar. Erfaring frå skule er ein fordel.

Menn vert oppmoda om å søkje.

Du som søkjer er

 • Raus, omsorgsfull og positiv
 • Løysingsorientert og fleksibel
 • Arbeidsom og sjølvstendig
 • Motivert og interessert i montessoripedagogikk
 • Flink til å sjå det beste i kvar einskild elev
 • God til byggje gode relasjonar, både med born og vaksne.

Vi tilbyr

-       Eit engasjert og inkluderande arbeidsmiljø

-       Støtte til vidareutdanning

-       Løn og arbeidstid etter tariff

-       Medlemskap i SPK

Aktuelle personar vert kalla inn til samtale.

Søknadsfrist: 20.04.20

For spørsmål kontakt rektor Kristin Grebstad på 91522451

Søknad med cv sender du til
rektor@velledalenmontessoriskule.no eller
Velledalen Montessoriskule,
Vallavegen 241,
6220 Straumgjerde

VELKOMEN TIL INFORMASJONSMØTE

lagt inn 9. des. 2020, 04:30 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 9. des. 2020, 04:42 ]


Tysdag 19. januar kl.18.00 vert det informasjonsmøte på skulen for nye søkjarar og andre som ynskjer å vite
meir om skulen vår.
Søknadsfrist er 1. februar. 

Generalforsamling 28.05.20

lagt inn 19. mai 2020, 05:39 av Kristin Grebstad


Aksjeeigarar i VELLEDALEN MONTESSORISKULE A/S vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling torsdag 28.05.2020.

Tidspunkt: Kl 19.00.

Møtestad: Velledalen grendahus, møterom


1. Opning av møte ved styreleiar og registrering av møtande aksjonærar

2. Val av møteleiar og protokollunderskrivarar

3. Godkjenning av innkalling

4. Orientering om drifta 2019

4. Godkjenning av årsrekneskap for 2019

5. Godtgjering til styret

6. Godtgjering til revisor

7. Val av styre

Ledige stillingar frå 01.08.20

lagt inn 6. mar. 2020, 11:55 av Kristin Grebstad


Velledalen Montessoriskule er ein privatskule med elevar frå 1.- 7. klasse i Sykkylven kommune, som starta opp i 2012. Frå august 2020 vil vi ha 70 elevar.

-          Vi har no ledig inntil 100 % stilling som montessoripedagog. I fyrste omgang i perioden 01.08.20 – 31.07.21, men denne kan verte gjort om til fast stilling.

Vi søkjer deg som er grunnskulelærar med montessoriutdanning, eller som har vilje til å starte på vidareutdanning. Det er ynskjeleg med erfaring frå alternative undervisningsmetodar.

-          Vi har også ledig inntil 60 % stilling som assistent i perioden 01.08.20 – 31.07.21.

Her ynskjer vi deg med utdanning som barne og ungdomsarbeidar. Erfaring frå skule er ein fordel.

Du som søkjer er

 • Raus, omsorgsfull og positiv
 • Løysingsorientert og fleksibel
 • Arbeidsom og sjølvstendig
 • Motivert og interessert i montessoripedagogikk
 • Flink til å sjå det beste i kvar einskild elev
 • God til byggje gode relasjonar, både med born og vaksne.

Vi tilbyr

-       Eit engasjert og inkluderande arbeidsmiljø

-       Støtte til vidareutdanning

-       Løn og arbeidstid etter tariff

-       Medlemskap i SPK

Aktuelle personar vert kalla inn til samtale.

Søknadsfrist: 18.03.20

For spørsmål kontakt rektor Kristin Grebstad på 91522451

Søknad med cv sender du til
rektor@velledalenmontessoriskule.no eller
Velledalen Montessoriskule,
Vallavegen 241,
6220 Straumgjerde

Søknadsskjema for skuleåret 2020-2021

lagt inn 6. jan. 2020, 04:41 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 6. jan. 2020, 04:47 ]

Vi minner om at fristen er 1.februar

Informasjonsmøte 23.01.2020

lagt inn 16. des. 2019, 04:37 av Kristin Grebstad


VELKOMEN TIL INFORMASJONSMØTE PÅ VELLEDALEN MONTESSORISKULE Torsdag 23. januar kl.18.00 vert det informasjonsmøte på skulen for nye søkjarar og andre som ynskjer å vite meir om vår skule. Søknadsfrist er 1. februar. 

Generalforsamling i Velledalen Montessoriskule AS

lagt inn 9. mai 2019, 12:39 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 9. mai 2019, 12:41 ]

Aksjeeigarar i  VELLEDALEN MONTESSORISKULE A/S vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling 23.05.2019.

Tidspunkt: Kl 19.00.

Møtestad:  Velledalen grendahus, kjøkkensal. 

SAKLISTE:

     1.     Opning av møte ved styreleiar Jon Hjortdal, og registrering av møtande aksjonærar.

       2.      Val av møteleiar og protokollunderskrivarar.

       3.      Godkjenning av innkalling.

       4.      Orientering om drifta 2018

       5.      Godkjenning av årsrekneskap 2018

       6.      Godtgjering til styret

       7.     Godtgjering til revisor

       8.      Val av styre.

     

                                        

Aksjeeigarar kan la seg representere ved skriftleg fullmakt.

 

Styret i Velledalen Montessoriskule AS

Jon Hjortdal

Styreleiar

 

 

 

Er du vår nye medarbeidar?

lagt inn 3. mai 2019, 11:29 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 4. mai 2019, 02:11 ]


Velledalen Montessoriskule er ein skule med 60 elevar frå 1.- 7. klasse i Sykkylven kommune.

Vi har no ledig inntil 160 % stilling.

Vi søkjer deg som er grunnskulelærar med montessoriutdanning, eller som har vilje til å starte på vidareutdanning. Vi treng også kompetanse i spesialpedagogikk.

Du som søkjer er

 • Raus, omsorgsfull og positiv
 • Løysingsorientert og fleksibel
 • Arbeidsom og sjølvstendig
 • Motivert
 • Flink til å sjå det beste i kvar einskild elev
 • God til byggje gode relasjonar, både med born og vaksne.

Vi tilbyr

-       Eit engasjert og inkluderande arbeidsmiljø

-       Støtte til vidareutdanning

-       Løn og arbeidstid etter tariff

-       Medlemskap i SPK

Menn vert oppmoda om å søkje.

Aktuelle personar vert kalla inn til samtale.

Søknadsfrist: 12.05.19

For spørsmål kontakt rektor Kristin Grebstad på 91522451

Søknad med cv sender du til
rektor@velledalenmontessoriskule.no eller
Velledalen Montessoriskule,
Vallavegen 241,
6220 Straumgjerde

Generalforsamling Velledalen Montessoriskule AS

lagt inn 30. apr. 2019, 05:05 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 30. apr. 2019, 05:41 ]


Aksjeeigarar i  VELLEDALEN MONTESSORISKULE A/S vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling 23.05.2019.

Tidspunkt: Kl 19.00.

Møtestad:  Velledalen grendahus, kjøkkensal. 

SAKLISTE:

1.     Opning av møte ved styreleiar Jon Hjortdal, og registrering av møtande aksjonærar

2.      Val av møteleiar og protokollunderskrivarar

3.      Godkjenning av innkalling

4.      Orientering om drifta

4.      Godkjenning av årsrekneskap  for 2018 

5.      Godtgjering til styret

6.     Godtgjering til revisor

7.      Val av styre

     

                                        

Aksjeeigarar kan la seg representere ved skriftleg fullmakt. 


Med venleg helsing styret i Velledalen Montessoriskule AS

Jon Hjortdal
Styreleiar

                                        


1-10 of 181