Nyheiter


VELKOMEN TIL INFORMASJONSMØTE

lagt inn 7. des. 2018, 00:26 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 2. jan. 2019, 23:52 ]


Torsdag 17.januar kl.19.30 vert det informasjonsmøte på skulen for nye søkjarar og andre som ynskjer å vite

 meir om skulen vår. Velkomen.


Informasjon om søknad og inntak til skuleåret 2019/2020

lagt inn 6. des. 2018, 13:26 av Admin Administrator   [ oppdatert 6. des. 2018, 13:28 ]

Vi har no revidert inntaksreglementet og lagt ut søknadsskjema for inntak til skuleåret 2019/2020. Du finn det under "Om skulen" i menyen til venstre.

Ledig stilling

lagt inn 4. jul. 2018, 02:30 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 4. jul. 2018, 02:44 ]


Velledalen Montessoriskule er ein privat grunnskule for 1. – 7. trinn i Sykkylven kommune. Skulen er driven etter dei pedagogiske prinsippa til Maria Montessori, og har eigen læreplan. Skulen har tariffavtale og pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Skuleåret 2018-2019 har skulen 60 elevar.

Vi har ledig årsvikariat som lærar i 60 % stilling. Stillinga er knytt til 1.- 4.klasse.
Vi søkjer lærarar med godkjend allmennlærarutdanning. Dersom vi ikkje får søkjarar med godkjend utdanning, blir andre søkjarar vurderte.

Menn vert oppmoda om å søkje 

Søknadsfrist: 20.juli 2018

Send søknad med CV til rektor@velledalenmontessoriskule.no
Ta kontakt med rektor, Kristin Grebstad, for nærare opplysningar om stillinga, tlf. 91522451

Generalforsamling 22.mai kl.19.00

lagt inn 20. mai 2018, 12:54 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 12. aug. 2018, 14:20 av Styreleiar Velledalen Montessoriskule ]


Aksjeeigarar i  VELLEDALEN MONTESSORISKULE A/S vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling 22.05.2018.

Tidspunkt: Kl 19.00.

Møtestad:  Velledalen grendahus, kjøkkensal. 

SAKLISTE:

1.     Opning av møte ved styreleiar Jon Hjortdal, og registrering av møtande aksjonærar

2.      Val av møteleiar og protokollunderskrivarar

3.      Godkjenning av innkalling

4.      Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding for 2017 ved styreleiar

5.      Godtgjering til styret

6.     Godtgjering til revisor

7.      Val av styre

     

                                        

Aksjeeigarar kan la seg representere ved skriftleg fullmakt. 


Med venleg helsing styret i Velledalen Montessoriskule AS

Jon Hjortdal
Styreleiar

Søknadsfrist 1.februar

lagt inn 29. jan. 2018, 12:34 av Kristin Grebstad


Minner om at søknadsfrist til skuleåret 2018-2019 er 1.februar. Vedlagt søknadskjema.

Informasjonsmøte

lagt inn 9. jan. 2018, 00:57 av Kristin Grebstad

1.klasse 2017-2018

Det vert informasjonsmøte tysdag 23.januar kl.19.00 på skulen. Møte er ope for dei som ynskjer å søkje plass hausten 2018 eller om du berre ynskjer å høyre og sjå om skulen vår. Velkomen

JULEFEST

lagt inn 18. des. 2017, 03:19 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 18. des. 2017, 03:27 ]


Det vert julefest på Velledalen grendahus onsdag 20.desember kl.18.00. Dte vert program, mat og gang rundt juletreet.
 Velkomen :)


Fyrste skuledag skuleåret 2017-2018

lagt inn 17. aug. 2017, 11:24 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 17. aug. 2017, 11:25 ]


 
Fyrste skuledag i 2016
1.klasse i 2014 
Måndag 21.august kloka 08.30 skal alle dei 58 elevane møte til fyrste skuledag i skuleåret 2017-2018. For dei som ynskjer å ete frokost på skulen før dette, opnar Tone SFO kl.07.30. 
 VELKOMEN!

Generalforsamling i Velledalen Montessoriskule AS

lagt inn 18. mai 2017, 06:50 av Kristin Grebstad


Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Velledalen Montessoriskule AS tysdag 23.mai kl.19.00 på Velledalen grendahus.

Ledig stilling. 2.gongs utlysing

lagt inn 14. jan. 2017, 06:54 av Kristin Grebstad


Velledalen Montessoriskule er ein privat grunnskule for 1. – 7. trinn i Sykkylven kommune. Skulen er driven etter dei pedagogiske prinsippa til Maria Montessori, og har eigen læreplan. Skulen har tariffavtale og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Vi har ledig fast stilling som lærar i inntil 100  % .
Vi søkjer lærarar med godkjend allmennlærarutdanning med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk . Dersom vi ikkje får søkjarar med godkjend utdanning, blir andre søkjarar vurderte. 

Søknadsfrist: snarast og seinast 29.januar.

Send søknad med CV til rektor@velledalenmontessoriskule.no
Ta kontakt med rektor, Kristin Grebstad for nærare opplysningar om stillinga, 91522451

1-10 of 171