Nyheiter


LEDIG VIKARIAT

lagt inn 8. des. 2022, 06:45 av Kristin Grebstad


Velledalen Montessoriskule er ein privat skule med 78 elevar frå 1.- 7. klasse i Sykkylven kommune

Vi har no ledig 100 % vikariat som pedagog i perioden 010123- 310723 

Vi søkjer deg som er grunnskulelærar med montessoriutdanning. Om vi ikkje får kvalifiserte søkjarar er det aktuelt å tilsetje ein grunnskulelærar.

Du som søkjer er

 • Raus, omsorgsfull og positiv
 • Løysingsorientert og fleksibel
 • Arbeidsom og sjølvstendig
 • Motivert
 • Flink til å sjå det beste i kvar einskild elev
 • God til byggje gode relasjonar, både med born og vaksne.

Vi tilbyr

-        Eit engasjert og inkluderande arbeidsmiljø

-        Løn og arbeidstid etter tariff

-        Medlemskap i SPK

Aktuelle personar vert kalla inn til samtale.

Søknadsfrist: 20.12.22

For spørsmål kontakt rektor Kristin Grebstad på 91522451

Søknad med cv sender du til
rektor@velledalenmontessoriskule.no eller
Velledalen Montessoriskule,
Vallavegen 241,
6220 Straumgjerde

 

Informasjonsmøte for skuleåret 2023-2024

lagt inn 25. okt. 2022, 00:28 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 25. okt. 2022, 00:30 ]

 
Onsdag 9.november kl.19.00 vert det informasjonsmøte på skulen for nye søkjarar og andre som ynskjer å vite
meir om skulen vår.
Søknadsfrist er 1. desember.
Om du har spørsmål kan du ta kontakt med rektor på 91522451.

Ledige stillingar

lagt inn 1. juni 2022, 01:26 av Kristin Grebstad


Velledalen Montessoriskule er ein privat skule frå 1.- 7. klasse i Sykkylven kommune og vil frå hausten ha 75 elevar.
Vi har no ledig vikariat som pedagogar i perioden 010822- 310723 og vi treng inntil 150 % stilling.
Vi søkjer deg som er grunnskulelærar med montessoriutdanning. Om vi ikkje får søkjarar med desse kvalifikasjonane er det aktuelt å tilsette grunnskulelærarar.
Du som søkjer er
• Raus, omsorgsfull og positiv
• Løysingsorientert og fleksibel
• Arbeidsom og sjølvstendig
• Motivert
• Flink til å sjå det beste i kvar einskild elev
• God til byggje gode relasjonar, både med born og vaksne.
Vi tilbyr
- Eit engasjert og inkluderande arbeidsmiljø
- Løn og arbeidstid etter tariff
- Medlemskap i SPK
Menn vert oppmoda om å søkje.
Aktuelle personar vert kalla inn til samtale.
Søknadsfrist: 09.06.22
For spørsmål kontakt rektor Kristin Grebstad på 91522451
Søknad med cv sender du til
rektor@velledalenmontessoriskule.no eller
Velledalen Montessoriskule,
Vallavegen 241,
6220 Straumgjerde

Generalforsamling 23.mai 2022

lagt inn 15. mai 2022, 09:56 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 15. mai 2022, 10:03 ]


Aksjeeigarar i  VELLEDALEN MONTESSORISKULE A/S vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling måndag 23.05.2022

Tidspunkt: Kl 19.00.

Møtestad:  Velledalen grendahus, kjøkkensal 

Sakspapira til genralforsamlinga er lagt ut på Nærbutikken Velledalen eller du kan få dei ved å kontakte rektor på mob.91522451 eller epost rektor@velledalenmontessoriskule.no

SAKLISTE:

     1.     Opning av møte ved styreleiar Jon Hjortdal, og registrering av møtande aksjonærar.

       2.      Val av møteleiar og protokollunderskrivarar.

       3.      Godkjenning av innkalling.

       4.      Orientering om drifta 2021

       5.      Godkjenning av årsrekneskap 2021

      6.      Godtgjering til styret

      7.     Godtgjering til revisor

      8.      Val av styre.

     

                                        

Aksjeeigarar kan la seg representere ved skriftleg fullmakt.

 

Styret i Velledalen Montessoriskule AS

Jon Hjortdal

Styreleiar

 

 

Informasjonsmøte torsdag 18.november 2021

lagt inn 26. okt. 2021, 00:26 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 26. okt. 2021, 00:32 ]


Torsdag 18.november kl.18.00 vert det informasjonsmøte på skulen for nye søkjarar og andre som ynskjer å vite
 meir om skulen vår.
Søknadsfrist er 1. desember.
Om du har spørsmål kan du ta kontakt med rektor på 91522451.

Generalforsamling Velledalen Montessoriskule AS

lagt inn 19. mai 2021, 07:19 av Admin Administrator


Aksjeeigarar i VELLEDALEN MONTESSORISKULE A/S vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling onsdag 26.05.2021.

Tidspunkt: Kl 19.00.

Møtestad: Velledalen grendahus, kjøkkensal

Papir til generalforsamlinga er lagt ut på Nærbutikken Velledalen eller du kan få dei ved å ta kontakt med rektor på 91522451 eller rektor@velledalenmontessoriskule.no


SAKLISTE:

1.     Opning av møte ved styreleiar Jon Hjortdal, og registrering av møtande aksjonærar.

       2.      Val av møteleiar og protokollunderskrivarar.

       3.      Godkjenning av innkalling.

       4.      Orientering om drifta 2020

       5.      Godkjenning av årsrekneskap 2020

      6.      Godtgjering til styret

      7.     Godtgjering til revisor

      8.      Val av styre.

     

                                        

Aksjeeigarar kan la seg representere ved skriftleg fullmakt.

 

Styret i Velledalen Montessoriskule AS

Jon Hjortdal

Ledige stillingar hausten 2021

lagt inn 6. apr. 2021, 23:33 av Admin Administrator


logo

Velledalen Montessoriskule er ein privatskule med elevar frå 1.- 7. klasse i Sykkylven kommune, som starta opp i 2012. Frå august 2021 vil vi ha 68 elevar.

-          Vi har no ledig inntil 80 % stilling som pedagog i perioden 01.08.21 – 31.07.22.

Vi søkjer deg som er grunnskulelærar med utdanning i spesialpedagogikk.

-          Vi har også ledig inntil 60 % stilling som barne og ungdomsarbeider / assistent  i perioden 01.08.21 – 31.07.22. Her kan stillingsprosenten verte auka opp ved interne endringar. Her ynskjer vi deg med utdanning som barne og ungdomsarbeidar. Erfaring frå skule er ein fordel.

Menn vert oppmoda om å søkje.

Du som søkjer er

 • Raus, omsorgsfull og positiv
 • Løysingsorientert og fleksibel
 • Arbeidsom og sjølvstendig
 • Motivert og interessert i montessoripedagogikk
 • Flink til å sjå det beste i kvar einskild elev
 • God til byggje gode relasjonar, både med born og vaksne.

Vi tilbyr

-       Eit engasjert og inkluderande arbeidsmiljø

-       Støtte til vidareutdanning

-       Løn og arbeidstid etter tariff

-       Medlemskap i SPK

Aktuelle personar vert kalla inn til samtale.

Søknadsfrist: 20.04.20

For spørsmål kontakt rektor Kristin Grebstad på 91522451

Søknad med cv sender du til
rektor@velledalenmontessoriskule.no eller
Velledalen Montessoriskule,
Vallavegen 241,
6220 Straumgjerde

VELKOMEN TIL INFORMASJONSMØTE

lagt inn 9. des. 2020, 04:30 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 9. des. 2020, 04:42 ]


Tysdag 19. januar kl.18.00 vert det informasjonsmøte på skulen for nye søkjarar og andre som ynskjer å vite
meir om skulen vår.
Søknadsfrist er 1. februar. 

Generalforsamling 28.05.20

lagt inn 19. mai 2020, 05:39 av Kristin Grebstad


Aksjeeigarar i VELLEDALEN MONTESSORISKULE A/S vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling torsdag 28.05.2020.

Tidspunkt: Kl 19.00.

Møtestad: Velledalen grendahus, møterom


1. Opning av møte ved styreleiar og registrering av møtande aksjonærar

2. Val av møteleiar og protokollunderskrivarar

3. Godkjenning av innkalling

4. Orientering om drifta 2019

4. Godkjenning av årsrekneskap for 2019

5. Godtgjering til styret

6. Godtgjering til revisor

7. Val av styre

Ledige stillingar frå 01.08.20

lagt inn 6. mars 2020, 11:55 av Kristin Grebstad


Velledalen Montessoriskule er ein privatskule med elevar frå 1.- 7. klasse i Sykkylven kommune, som starta opp i 2012. Frå august 2020 vil vi ha 70 elevar.

-          Vi har no ledig inntil 100 % stilling som montessoripedagog. I fyrste omgang i perioden 01.08.20 – 31.07.21, men denne kan verte gjort om til fast stilling.

Vi søkjer deg som er grunnskulelærar med montessoriutdanning, eller som har vilje til å starte på vidareutdanning. Det er ynskjeleg med erfaring frå alternative undervisningsmetodar.

-          Vi har også ledig inntil 60 % stilling som assistent i perioden 01.08.20 – 31.07.21.

Her ynskjer vi deg med utdanning som barne og ungdomsarbeidar. Erfaring frå skule er ein fordel.

Du som søkjer er

 • Raus, omsorgsfull og positiv
 • Løysingsorientert og fleksibel
 • Arbeidsom og sjølvstendig
 • Motivert og interessert i montessoripedagogikk
 • Flink til å sjå det beste i kvar einskild elev
 • God til byggje gode relasjonar, både med born og vaksne.

Vi tilbyr

-       Eit engasjert og inkluderande arbeidsmiljø

-       Støtte til vidareutdanning

-       Løn og arbeidstid etter tariff

-       Medlemskap i SPK

Aktuelle personar vert kalla inn til samtale.

Søknadsfrist: 18.03.20

For spørsmål kontakt rektor Kristin Grebstad på 91522451

Søknad med cv sender du til
rektor@velledalenmontessoriskule.no eller
Velledalen Montessoriskule,
Vallavegen 241,
6220 Straumgjerde

1-10 of 186