Nyheiter


Generalforsamling i Velledalen Montessoriskule AS

lagt inn 9. mai 2019, 12:39 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 9. mai 2019, 12:41 ]

Aksjeeigarar i  VELLEDALEN MONTESSORISKULE A/S vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling 23.05.2019.

Tidspunkt: Kl 19.00.

Møtestad:  Velledalen grendahus, kjøkkensal. 

SAKLISTE:

     1.     Opning av møte ved styreleiar Jon Hjortdal, og registrering av møtande aksjonærar.

       2.      Val av møteleiar og protokollunderskrivarar.

       3.      Godkjenning av innkalling.

       4.      Orientering om drifta 2018

       5.      Godkjenning av årsrekneskap 2018

       6.      Godtgjering til styret

       7.     Godtgjering til revisor

       8.      Val av styre.

     

                                        

Aksjeeigarar kan la seg representere ved skriftleg fullmakt.

 

Styret i Velledalen Montessoriskule AS

Jon Hjortdal

Styreleiar

 

 

 

Er du vår nye medarbeidar?

lagt inn 3. mai 2019, 11:29 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 4. mai 2019, 02:11 ]


Velledalen Montessoriskule er ein skule med 60 elevar frå 1.- 7. klasse i Sykkylven kommune.

Vi har no ledig inntil 160 % stilling.

Vi søkjer deg som er grunnskulelærar med montessoriutdanning, eller som har vilje til å starte på vidareutdanning. Vi treng også kompetanse i spesialpedagogikk.

Du som søkjer er

  • Raus, omsorgsfull og positiv
  • Løysingsorientert og fleksibel
  • Arbeidsom og sjølvstendig
  • Motivert
  • Flink til å sjå det beste i kvar einskild elev
  • God til byggje gode relasjonar, både med born og vaksne.

Vi tilbyr

-       Eit engasjert og inkluderande arbeidsmiljø

-       Støtte til vidareutdanning

-       Løn og arbeidstid etter tariff

-       Medlemskap i SPK

Menn vert oppmoda om å søkje.

Aktuelle personar vert kalla inn til samtale.

Søknadsfrist: 12.05.19

For spørsmål kontakt rektor Kristin Grebstad på 91522451

Søknad med cv sender du til
rektor@velledalenmontessoriskule.no eller
Velledalen Montessoriskule,
Vallavegen 241,
6220 Straumgjerde

Generalforsamling Velledalen Montessoriskule AS

lagt inn 30. apr. 2019, 05:05 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 30. apr. 2019, 05:41 ]


Aksjeeigarar i  VELLEDALEN MONTESSORISKULE A/S vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling 23.05.2019.

Tidspunkt: Kl 19.00.

Møtestad:  Velledalen grendahus, kjøkkensal. 

SAKLISTE:

1.     Opning av møte ved styreleiar Jon Hjortdal, og registrering av møtande aksjonærar

2.      Val av møteleiar og protokollunderskrivarar

3.      Godkjenning av innkalling

4.      Orientering om drifta

4.      Godkjenning av årsrekneskap  for 2018 

5.      Godtgjering til styret

6.     Godtgjering til revisor

7.      Val av styre

     

                                        

Aksjeeigarar kan la seg representere ved skriftleg fullmakt. 


Med venleg helsing styret i Velledalen Montessoriskule AS

Jon Hjortdal
Styreleiar

                                        


VELKOMEN TIL INFORMASJONSMØTE

lagt inn 7. des. 2018, 00:26 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 2. jan. 2019, 23:52 ]


Torsdag 17.januar kl.19.30 vert det informasjonsmøte på skulen for nye søkjarar og andre som ynskjer å vite

 meir om skulen vår. Velkomen.


Informasjon om søknad og inntak til skuleåret 2019/2020

lagt inn 6. des. 2018, 13:26 av Admin Administrator   [ oppdatert 6. des. 2018, 13:28 ]

Vi har no revidert inntaksreglementet og lagt ut søknadsskjema for inntak til skuleåret 2019/2020. Du finn det under "Om skulen" i menyen til venstre.

Ledig stilling

lagt inn 4. jul. 2018, 02:30 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 4. jul. 2018, 02:44 ]


Velledalen Montessoriskule er ein privat grunnskule for 1. – 7. trinn i Sykkylven kommune. Skulen er driven etter dei pedagogiske prinsippa til Maria Montessori, og har eigen læreplan. Skulen har tariffavtale og pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Skuleåret 2018-2019 har skulen 60 elevar.

Vi har ledig årsvikariat som lærar i 60 % stilling. Stillinga er knytt til 1.- 4.klasse.
Vi søkjer lærarar med godkjend allmennlærarutdanning. Dersom vi ikkje får søkjarar med godkjend utdanning, blir andre søkjarar vurderte.

Menn vert oppmoda om å søkje 

Søknadsfrist: 20.juli 2018

Send søknad med CV til rektor@velledalenmontessoriskule.no
Ta kontakt med rektor, Kristin Grebstad, for nærare opplysningar om stillinga, tlf. 91522451

Generalforsamling 22.mai kl.19.00

lagt inn 20. mai 2018, 12:54 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 12. aug. 2018, 14:20 av Styreleiar Velledalen Montessoriskule ]


Aksjeeigarar i  VELLEDALEN MONTESSORISKULE A/S vert med dette kalla inn til ordinær generalforsamling 22.05.2018.

Tidspunkt: Kl 19.00.

Møtestad:  Velledalen grendahus, kjøkkensal. 

SAKLISTE:

1.     Opning av møte ved styreleiar Jon Hjortdal, og registrering av møtande aksjonærar

2.      Val av møteleiar og protokollunderskrivarar

3.      Godkjenning av innkalling

4.      Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding for 2017 ved styreleiar

5.      Godtgjering til styret

6.     Godtgjering til revisor

7.      Val av styre

     

                                        

Aksjeeigarar kan la seg representere ved skriftleg fullmakt. 


Med venleg helsing styret i Velledalen Montessoriskule AS

Jon Hjortdal
Styreleiar

Søknadsfrist 1.februar

lagt inn 29. jan. 2018, 12:34 av Kristin Grebstad


Minner om at søknadsfrist til skuleåret 2018-2019 er 1.februar. Vedlagt søknadskjema.

Informasjonsmøte

lagt inn 9. jan. 2018, 00:57 av Kristin Grebstad

1.klasse 2017-2018

Det vert informasjonsmøte tysdag 23.januar kl.19.00 på skulen. Møte er ope for dei som ynskjer å søkje plass hausten 2018 eller om du berre ynskjer å høyre og sjå om skulen vår. Velkomen

JULEFEST

lagt inn 18. des. 2017, 03:19 av Kristin Grebstad   [ oppdatert 18. des. 2017, 03:27 ]


Det vert julefest på Velledalen grendahus onsdag 20.desember kl.18.00. Dte vert program, mat og gang rundt juletreet.
 Velkomen :)


1-10 of 174